facebook
Sprawdź swój poziom

Wybierz miasto

Poziomy językowe

Program nauki CASA DE ESPAÑA jest oparty na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. W naszym centrum organizowane są kursy na każdym poziomie idealnie odnoszące się to tego systemu.


A → (nauka i osiągnięcie umiejętności językowych pozwalających na komunikację na poziomie podstawowym)

A1.1 – A1.2 – A2.1 – A2.2


B → (nauka i osiągnięcie umiejętności językowych pozwalających na komunikację na poziomie niezależnym )

B1.1 – B1.2 – B2.1 – B2.2 (– B2.3)


C → (nauka i osiągnięcie umiejętności językowych pozwalających na komunikację na poziomie mistrzowskim)

C1.1 – C1.2 – C2

Szczegółowa zawartość kursów na powyższych poziomach:

Casa de España w G+